Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα που έχετε αγοράσει από τo site μας μετά από σχετικό γραπτό αίτημά σας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί και να συνοδεύονται με το σχετικό παραστατικό πώλησης (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης-τιμολόγιο). Η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει το συνολικό αντίτιμο της αγοράς εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των προϊόντων στην διεύθυνση της, με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού που θα υποδείξετε με αριθμό IBAN στο γραπτό αίτημά σας. Όποια έξοδα εμβάσματος τραπέζης ή έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν πληρούν τους προαναφερθέντες όρους (αρχική συσκευασία, έλλειψη παραστατικού, αλλοίωση ή χρήση των προϊόντων) , θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους με χρέωση του ιδίου.

Αν παραλάβετε κάποιο προϊόν ελαττωματικό ή σπασμένο, η εταιρεία αναλαμβάνει να σας το αντικαταστήσει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του συμβάντος. Η ειδοποίηση θα πρέπει να γίνεται με σχετικό γραπτό αίτημα και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα έξοδο για την αντικατάσταση, εφόσον διαπιστωθεί το πρόβλημα. Αν δεν διαπιστωθεί πρόβλημα στο προϊόν που επιστρέφεται, ο πελάτης χρεώνεται το κόστος της επιστροφής του προϊόντος.